Η χώρα πρέπει να επενδύσει στην παιδεία άμεσα, του Ανδρέα Κούτρα

  • Saturday, 14 December 2013

Ένα άρθρο για τις καταθλιπτικές επιδόσεις μας στη βασική εκπαίδευση. Καλά τεκμηριωμένο και γι΄αυτό πολύ χρήσιμο. Καταρρίπτει πολλούς από τους "εύκολους μύθους" που μας κάνουν να μη βλέπουμε μπροστά μας και να μένουμε αδρανείς όταν θα πρέπει να να υπερκινητοποιηθούμε για να αλλάξουμε. Εκτός κι αν μας αρέσει να υπολειπόμαστε κατά ένα χρόνο εκπαίδευσης από το μέσο όροι του ΟΟΣΑ και κατά τρία χρόνια από τις χώρες με τις καλές επιδόσεις....