“Πολυδιάστατες ανισότητες και το χάσμα των φύλων μετά την ηλικία των 50: συγκριτικές επιδόσεις της Ελλάδας”. Εισήγηση στο Συνέδριο «Κοινωνικές Ανισότητες στη Σύγχρονη Ελλάδα», Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Νοέμβριος 2009.

  • Sunday, 29 November 2009