“Πώς δημιουργείται και ποια η χρησιμότητα για ένα δίκτυο χρηστών του SHARE στην Ελλάδα;” Εισήγηση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής, Αθήνα 4-6 Φεβρουαρίου, 2011

  • Friday, 04 February 2011