“Η Περιφερειακή Διάσταση της Φτώχειας 2004-2010, Σύγκλιση ή Απόκλιση;” Εισήγηση ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο συνέδριο με τίτλο: Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής, της Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, Θεσ/νικη

  • Thursday, 29 March 2012