«Χάσμα Φύλου στην Τρίτη Ηλικία: Η Σωρευτική Αναπαραγωγή της Ανισότητας στη Διάρκεια του Κύκλου της Ζωής»,-με Πλ. Τήνιο και Θ. Γεωργιάδη, Κείμενο Εισήγησης στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο Ο Ρόλος της Κοινωνικής Πολιτικής Σήμερα

  • Tuesday, 29 March 2011