“Κοινωνικά Προαπαιτούμενα της οικονομικής απελευθέρωσης: μετανάστριες, φροντίδα και εργασία γυναικών στην Ελλάδα”, στο Όψεις της Κοινωνικής Δυναμικής: Μελέτες χαριστήριες στην καθηγήτρια Κούλα Κασιμάτη, εκδ. Gutenberg, σελ. 287-317.

  • Sunday, 27 March 2011